Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.9.2011

Industriproduktionen ökade i juli med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 1,3 procent högre i juli 2011 än året innan. I juni minskade produktionen med 0,5 procent. Under januari–juli ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen med 3,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,4 procent jämfört med juni. I juni minskade produktionen med 3,4 procent jämfört med föregående månad. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 2,3 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Mest ökade produktionen inom metallindustrin. Dess produktion gick upp med 8,1 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 1,3 procent. Inom skogsindustrin minskade produktionen i juli med 3,2 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin var 3,3 procent lägre än året innan. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i juli med 3,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2010–7/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2010–7/2011, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 70,4 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 79,6 procent, dvs. 4,7 procentenheter högre än i juli 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 67,2 procent, dvs. på samma nivå som året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är den estimering som använts inom näringsgrenen 26–27. Eftersom Statistikcentralen inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste uppgifterna estimeras. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. juli i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för juni.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras 10.10.2010 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 9.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/07/ttvi_2011_07_2011-09-09_tie_001_sv.html