Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i juli 1,3 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i juli med 0,4 procent i förhållande till juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juli med 3,5 procent från året innan. Mest ökade produktionen inom tillverkning av kläder, med 38,3 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Juli / 2010 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Juli / 2010 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Juli / 2011 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,0 1,3 -0,4
B Utvinning av mineral 1,6 -20,6 -19,7 -19,1
C Tillverkning 83,6 0,9 3,5 0,9
10 Livsmedelsframställning 7,4 -8,7 -4,3 0,1
11 Framställning av drycker 1,3 -0,2 -0,2 0,2
13 Textilvarutillverkning 0,7 -6,4 -6,4 0,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 34,2 38,3 10,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -20,6 -20,6 -6,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 -4,3 2,5 3,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -3,6 -3,9 1,7
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -4,8 -4,4 0,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 11,9 15,3 6,7
24 Stål- och metallframställning 2,1 4,2 4,5 5,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 16,6 16,6 0,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 8,5 10,8 0,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 15,5 21,2 15,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -24,5 -24,5 -6,2
31 Tillverkning av möbler 1,3 8,9 14,1 10,0
32 Annan tillverkning 0,9 -11,5 -11,5 -4,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 12,3 13,4 5,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -8,9 -8,7 0,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 0,7 2,6 -0,4
36 Vattenförsörjning 0,7 -3,2 -3,2 -3,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 -1,7 0,4 -3,7
Investeringsvaror 31,1 5,3 7,9 -1,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 10,5 17,9 8,4
Andra konsumtionsvaror 14,9 -10,2 -6,7 1,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -7,2 -3,3 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 7,7 18,3 5,2
16-17 Skogsindustri 10,7 -3,7 -3,2 1,5
19-22 Kemisk industri 13,1 -3,5 -3,5 1,3
24-30 Metallindustri 38,5 4,6 7,2 -1,2
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 -2,8 1,3 -5,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 10,6 13,7 3,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -5,3 -5,3 -2,0
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2011, Industriproduktionen ökade i juli med 1,3 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/07/ttvi_2011_07_2011-09-09_kat_001_sv.html