Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i juni 0,4 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 3 procent jämfört med maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juni med 0,7 procent från året innan. Mest ökade produktionen inom tillverkning av metallvaror, med 14,4 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Juni / 2010 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Juni / 2010 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Juni / 2011 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,7 0,4 -3,0
B Utvinning av mineral 1,6 9,2 18,0 1,9
C Tillverkning 83,6 -1,5 0,7 -2,0
10 Livsmedelsframställning 7,4 -8,0 -5,9 -4,3
11 Framställning av drycker 1,3 -9,1 -9,1 -2,0
13 Textilvarutillverkning 0,7 -3,0 -3,0 -0,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 1,4 4,6 -6,9
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -1,7 -1,7 -8,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 -1,0 1,5 -3,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -11,0 -10,7 -2,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -5,1 -3,9 -2,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 -6,9 -4,5 -9,3
24 Stål- och metallframställning 2,1 -10,4 -8,6 -1,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 14,4 14,4 3,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 10,0 11,0 1,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 5,5 8,8 -5,2
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -35,0 -35,0 1,1
31 Tillverkning av möbler 1,3 -13,1 -9,2 -7,7
32 Annan tillverkning 0,9 8,1 8,1 0,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -8,0 -7,1 -7,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -8,0 -7,9 -11,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 3,1 4,4 1,7
36 Vattenförsörjning 0,7 4,8 4,8 2,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 -1,8 -0,1 -1,0
Investeringsvaror 31,1 4,7 7,4 2,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 -6,4 -2,9 -9,3
Andra konsumtionsvaror 14,9 -12,7 -9,4 -16,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -8,2 -6,1 -5,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -1,4 -1,4 -2,3
16-17 Skogsindustri 10,7 -7,4 -6,9 -1,7
19-22 Kemisk industri 13,1 -9,9 -9,9 -19,7
24-30 Metallindustri 38,5 6,3 8,6 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 5,9 10,2 2,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 5,7 8,0 -0,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -19,3 -19,3 -0,7
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2011, Industriproduktionen ökade i juni med 0,4 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/06/ttvi_2011_06_2011-08-10_kat_001_sv.html