Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.7.2011

Industriproduktionen ökade i maj med 6 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 6 procent högre i maj 2011 än året innan. I april var produktionen 6,2 procent högre än i april 2010. Under januari–maj ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,6 procent jämfört med april. I april ökade produktionen med 1,2 procent jämfört med föregående månad. I mars ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från februari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i maj. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med rentav 39,4 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i maj med 18,6 procent från året innan. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 5,6 procent. Inom metallindustrin var produktionen 4,8 procent högre än året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 2,5 procent i maj.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2010–5/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2010–5/2011, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 85,2 procent, dvs. 10,8 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 90,7 procent, dvs. 4,9 procentenheter högre än i maj 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 88,7 procent, dvs. 19,3 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är den estimering som använts inom näringsgrenen 26–27. Eftersom Statistikcentralen inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste uppgifterna estimeras. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Uppgifterna estimerades t.ex. för maj. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. maj i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för april.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 10.8.2011 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 8.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/05/ttvi_2011_05_2011-07-08_tie_001_sv.html