Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2011

Industriproduktionen ökade i februari med 4,2 procentKorrigerad 28.6.2011
Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 4,2 procent högre i februari 2010 än året innan. I januari var produktionen 2,2 procent högre än i januari 2010.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,9 procent jämfört med januari. I januari minskade produktionen med 4,5 procent jämfört med föregående månad. I december ökade den säsongrensade produktionen med 1,1 procent från november.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i februari. Av näringsgrenarna var metallindustrin med 11,2 procent större än i februari 2010. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 11,2 procent, inom den kemiska industrin med 3,5 procent och inom el- och elektronikindustrin med 5,8 procent. Av huvudnäringsgrenarna sjönk produktionen inom försörjning av el, gas, värme och kyla samt inom skogsindustrin. Inom skogsindustrin sjönk produktionen med 7,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2010–2/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2010–2/2011, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 78,3 procent, dvs. 4,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 82 procent, vilket var 1,2 procentenheter mindre än i februari 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 79,3 procent, dvs. 8,2 procentenheter högre än året innan.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/02/ttvi_2011_02_2011-04-08_tie_001_sv.html