Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2011

Industriproduktionen ökade i januari med 2,2 procentKorrigerad 28.6.2011
Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 2,2 procent högre i januari 2010 än året innan. I december var produktionen 9,7 procent högre än i december 2009.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,5 procent jämfört med december. I december ökade produktionen med 1,1 procent jämfört med föregående månad. I november minskade den säsongrensade produktionen något från oktober.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i januari. Mest ökade utvinning av mineral, där produktionen var hela 35 procent större än i januari 2010. Den kraftiga ökningen av utvinningsverksamheten har pågått i flera månader. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,1 procent från året innan. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 8,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 1,8 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 2 procent från året innan. Produktionen sjönk inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 1,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2010–1/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2010–1/2011, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 79,3 procent, dvs. 8,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 85,6 procent. Jämfört med föregående år var ökningen 9,4 procentenheter. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 81,6 procent, dvs. 13,7 procentenheter högre än året innan.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/01/ttvi_2011_01_2011-03-10_tie_001_sv.html