Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 11,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i oktober 11,3 procent större än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 1,5 procent jämfört med september.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i oktober med 12 procent från året innan. Produktionen inom metallframställning ökade i oktober med 17,2 procent. Tillverkningen av maskiner och apparater ökade med 32 procent från året innan. I oktober var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning av trä 4,2 procent större än året innan. Produktionen minskade mest inom tillverkning av andra transportmedel, med närmare 24 procent. Också produktionen av pappersvaror minskade i oktober med 2,8 procent från året innan.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Okt. / 2009 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Okt. / 2009 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Okt. / 2010 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 9,0 11,3 1,5
B Utvinning av mineral 1,6 29,0 30,6 -12,7
C Tillverkning 83,6 9,3 12,0 2,0
10 Livsmedelsframställning 7,4 -2,6 1,5 -1,2
11 Framställning av drycker 1,3 -5,7 -5,7 -3,2
13 Textilvarutillverkning 0,7 22,2 22,2 2,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 10,8 14,1 0,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 30,9 30,9 -5,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 0,2 4,2 -4,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -2,4 -2,8 -0,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -0,5 -0,3 0,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 18,4 21,3 -2,1
24 Stål- och metallframställning 2,1 17,1 17,2 -2,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 18,5 18,5 4,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 29,0 32,0 5,8
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 12,6 16,4 9,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -23,8 -23,8 -0,2
31 Tillverkning av möbler 1,3 9,4 14,2 0,3
32 Annan tillverkning 0,9 11,7 11,7 0,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 1,9 2,8 -3,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 5,5 5,6 2,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 1,9 3,7 -1,8
36 Vattenförsörjning 0,7 2,4 2,4 -2,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 7,5 9,5 -2,2
Investeringsvaror 31,1 11,8 14,6 4,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 10,3 17,0 -0,0
Andra konsumtionsvaror 14,9 8,9 12,0 3,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -3,0 1,0 -1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 20,0 20,0 3,5
16-17 Skogsindustri 10,7 -1,6 -1,1 -1,7
19-22 Kemisk industri 13,1 14,8 14,8 1,1
24-30 Metallindustri 38,5 14,0 16,8 3,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 3,5 7,6 1,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 17,4 20,9 3,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -8,0 -8,0 -0,5
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2010, Industriproduktionen ökade i oktober med 11,3 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/10/ttvi_2010_10_2010-12-10_kat_001_sv.html