Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade med 1,7 procent i mars

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i mars 1,7 procent större än året innan. Jämfört med februari ökade den säsongrensade produktionen med 1,5 procent.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom utvinning av mineral ökade med 7,6 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning överskred föregående års nivå med 1,2 procent. Industrin utan el- och elektronikindustrin ökade i februari med 1,7 och i mars med 2,3 procent från året innan efter att ha minskat från föregående år 18 månader i följd innan februari. En betydande del av denna tillväxt kommer från skogsindustrin och den kemiska industrin. Metallindustrin utan el- och elektronikindustrin ökade i mars med 4,4 procent från året innan, medan den arbetsdagskorrigerade produktionen ännu i februari minskade med 5,7 procent. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom el- och elektronikindustrin ökade i januari med 43,2 procent från året innan, men har sedan dess minskat i både februari och mars.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Mars / 2009 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Mars / 2009 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Mars / 2010 Febr.
Hela industrin 100,0 2,8 1,7 1,5
B Utvinning av mineral 1,3 -1,9 7,6 -10,7
C Tillverkning 86,1 1,6 1,2 1,6
10 Livsmedelsframställning 5,0 4,2 0,3 1,7
11 Framställning av drycker 0,9 7,8 11,5 4,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 17,0 22,3 6,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 -0,7 -1,6 -1,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 8,3 4,6 -10,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 12,2 14,0 -1,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 2,6 3,4 -4,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 1,1 2,8 2,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 1,4 1,5 -7,1
24 Stål- och metallframställning 6,1 14,7 12,4 0,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 -7,3 -7,2 6,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 1,7 0,5 4,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 -7,9 -8,6 -1,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 -0,8 -1,0 22,5
31 Tillverkning av möbler 1,2 -6,9 -7,8 -2,6
32 Annan tillverkning 1,1 -18,3 -23,8 -4,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 -4,8 -2,2 2,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 11,8 11,6 -2,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 2,2 2,3 1,3
36 Vattenförsörjning 0,8 2,2 2,5 2,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 3,0 5,2 -0,6
Investeringsvaror 34,2 -0,4 -1,8 5,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -8,3 -8,1 -2,2
Andra konsumtionsvaror 10,5 3,9 1,2 3,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 4,7 1,6 1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 9,7 6,0 1,4
16-17 Skogsindustri 12,8 6,1 8,4 -3,1
19-22 Kemisk industri 10,6 0,5 2,7 -2,9
24-30 Metallindustri 45,1 1,3 0,2 4,5
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 1,0 -2,1 2,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 -2,9 -3,3 14,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 -4,7 -6,1 14,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2010, Industriproduktionen ökade med 1,7 procent i mars . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/03/ttvi_2010_03_2010-05-10_kat_001_sv.html