Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade med 1,9 procent i februari

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 1,9 procent mindre i februari 2010 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade också i förhållande till februari. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade däremot i januari med 1,8 procent från januari 2009. Den säsongrensade produktionen minskade dock med en procent från december året innan.

Produktionen inom utvinning av mineral ökade i februari med 2 procent jämfört med året innan. Också inom tillverkning var den arbetsdagskorrigerade produktionen nästan 4 procent mindre än i februari år 2009. Produktionen inom försörjningen av el, gas, värme och kyla, som började öka i december i fjol, fortsatte att öka i februari. Eftersom februari var en kall månad steg el- och värmeproduktionen och var 8,2 procent högre än året innan. Hela industrin exklusive elproduktionen sjönk i februari med nästan 4 procent och i januari med drygt 2 procent från året innan.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 febr. / 2009 febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 febr. / 2009 febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2010 febr. / 2010 jan.
Hela industrin 100,0 -1,9 -1,9 -1,3
B Utvinning av mineral 1,3 2,0 2,0 19,8
C Tillverkning 86,1 -3,7 -3,7 -0,1
10 Livsmedelsframställning 5,0 -1,0 -1,0 1,9
11 Framställning av drycker 0,9 -6,0 -6,0 5,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 13,2 13,2 9,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,3 -2,3 6,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 17,9 18,0 -8,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 20,5 20,5 -0,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 15,9 15,9 1,7
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -11,2 -11,2 -0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 3,6 3,6 -0,8
24 Stål- och metallframställning 6,1 28,1 27,9 5,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 -19,3 -19,2 -4,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 -8,9 -8,9 5,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 -14,8 -14,8 -8,7
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 -34,6 -34,6 -14,8
31 Tillverkning av möbler 1,2 -16,5 -16,5 -0,8
32 Annan tillverkning 1,1 -19,0 -19,0 -0,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 -13,8 -13,8 -3,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 8,2 8,2 -0,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 1,9 1,9 1,3
36 Vattenförsörjning 0,8 1,9 1,9 0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 8,9 8,9 2,1
Investeringsvaror 34,2 -16,8 -16,8 -4,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -16,4 -16,3 -1,1
Andra konsumtionsvaror 10,5 -3,9 -3,9 0,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 -1,7 -1,7 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 8,5 8,5 6,9
16-17 Skogsindustri 12,8 17,4 17,3 1,6
19-22 Kemisk industri 10,6 8,1 8,1 14,0
24-30 Metallindustri 45,1 -11,2 -11,2 -2,0
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 -18,1 -18,1 -4,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 -15,0 -15,0 0,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 -23,7 -23,7 -13,1
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 09.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2010, Industriproduktionen minskade med 1,9 procent i februari . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/02/ttvi_2010_02_2010-04-09_kat_001_sv.html