Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2010

Industriproduktionen minskade i december med 5,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 5,9 procent mindre i december 2009 än året innan. Den säsongrensade produktionen var ändå 0,9 procent större än i november. Produktionen har nu ökat tre månader i följd jämfört med föregående månad. I fjol var industriproduktionen 20,9 procent mindre än år 2008 och produktionen var på samma nivå som år 2000. Nedgången var den kraftigaste under självständighetstiden.

Jämfört med året innan sjönk produktionen ytterligare inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom övrig metallindustri, med 15,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 11,4 procent. Inom livsmedelsindustrin var produktionen drygt en procent mindre än året innan. Mest ökade skogsindustrin, 12,6 procent. Inom skogsindustrin ökade produktionen jämfört med året innan för första gången på mer än två år. Också produktionen inom el och värme samt den kemiska industrin ökade från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
12/2008-12/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning var 64 procent i december. Året innan var kapacitetsutnyttjandegraden på nästan samma nivå. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 67,4 procent, vilket var 7,2 procentenheter högre än i december 2008.

Årsförändring inom industriproduktionen (BCDE) 2001-2009, %, TOL 2008

Estimering

I fråga om näringsgrenen (26-27) el- och elektronikindustri estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för december publiceras 10.3.2010 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Aki Savolainen (09) 1734 2703, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, december (pdf 133,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/12/ttvi_2009_12_2010-02-10_tie_001_sv.html