Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2010

Industriproduktionen minskade i november med 15,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 15,2 procent mindre i november 2009 än året innan. I oktober minskade industriproduktionen med 19,4 procent från året innan. Under januari-november har industriproduktionen minskat med 21,7 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Industriproduktionens botten är troligtvis nådd och den säsongrensade produktionen har ökat i oktober och november.

Jämfört med året innan sjönk produktionen ytterligare inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen inom el- och elektronikindustrin sjönk mest, med nästan 28 procent. Produktionen inom metallindustrin sjönk i november med något under 22 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade i november med 4,1 procent. Produktionen inom den kemiska industrin sjönk i november med 1,2 procent medan produktionen ännu i oktober sjönk med 14 procent från året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i november med 2,4 procent jämfört med motsvarande period år 2008.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
11/2008-11/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning var i november 73,3 procent, dvs. något under 4 procentenheter mindre än under motsvarande period år 2008. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 76,2 procent, vilket var bara 0,4 procentenheter mindre än i november 2008.

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 10.2.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, november (pdf 133,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001_sv.html