Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2009

Industriproduktionen minskade i september med 23 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 23 procent mindre i september 2009 än året innan. I augusti minskade industriproduktionen med 21 procent från året innan. Under januari-september har industriproduktionen (BCDE) minskat med 22,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period har produktionen inom Tillverkning (C) sjunkit med 25,6 procent. Indextalet för januari-september var 86,0 (2005=100).

I september sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin sjönk mest, med något under 47 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i september med nästan 37 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade i september med bara 7,9 procent. Senaste gången minskningen av produktionen var mindre inom skogsindustrin var våren 2008. Produktionen inom den kemiska industrin sjönk i september med något under 5 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) var i september 71,4 procent, dvs. drygt 11 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 78,9 procent, vilket var drygt en procentenhet mindre än för ett år sedan.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
9/2008-9/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

 

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för september publiceras 10.12.2009 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, september (pdf 133,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/09/ttvi_2009_09_2009-11-10_tie_001_sv.html