Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, december

Volymindex för industriproduktionen 2009, september

2009
september
Offentliggöranden