Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2009

Industriproduktionen minskade i augusti med 21,2 procent
från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 21,2 procent mindre i augusti 2009 än året innan. I juli minskade industriproduktionen med 24,3 procent från året innan. Under januari-augusti har industriproduktionen (BCDE) minskat med 22,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period har produktionen inom Tillverkning (C) sjunkit med 26 procent. Indextalet för januari-augusti var 84,8 (2005=100).

I augusti minskade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar, med undantag av livsmedelsindustrin, jämfört med året innan. Produktionen inom metallindustrin sjönk i augusti med drygt 33 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 30 procent från året innan. I augusti sjönk produktionen inom skogsindustrin med 20 procent, medan minskningen var 30 procent i juli. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i augusti med 12 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom Tillverkning (C) var i augusti 67,8 procent, dvs. nästan 15 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 73,3 procent, vilket var 12 procentenheter mindre än för ett år sedan.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
8/2008-8/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %,

TOL 2008

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

 

Estimering

I fråga om näringsgrenen (26-27) el- och elektronikindustri estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkterna har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för juli-augusti preciseras i november, då uppgifterna för september publiceras. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

I samband med uppgifterna för augusti har också vikterna efter arbetsställe reviderats. Vikterna efter arbetsställe är från och med nu från år 2008. Också förädlingsvärdevikterna för näringsgrenarna har ändrats till uppgifter för år 2007. Ändringarna inverkar på indextalen och förändringsprocenterna fr.o.m. uppgifterna för januari år 2008.

De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 10.11.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, elokuu (pdf 133,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [e-publikation].
ISSN=1796-3788. elokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/08/ttvi_2009_08_2009-10-09_tie_001_sv.html