Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2009

Industriproduktionen sjönk ytterligare i mars

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 16,5 procent mindre i mars 2009 än året innan. I februari minskade industriproduktionen med 21,5 procent från året innan. Under januari-mars har industriproduktionen minskat med drygt 20 procent jämfört med året innan.

I mars sjönk produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ytterligare. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med något under 17 procent. Produktionen inom el- och elektronikindustrin sjönk i mars med något under 18 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin sjönk med nästan 20 procent. Mest sjönk produktionen inom skogsindustrin, med 30 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin verkar vara den första som gått in i en tillväxtbana. Dess produktion ökade i mars med 0,2 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin var i mars 70 procent, vilket var 13,5 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 74, vilket var 13 procentenheter mindre än för ett år sedan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
3/2008-3/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för januari-februari har preciserats i maj, då uppgifterna för mars publiceras. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar. Mer information ändringar i denna statistik.

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 10.6.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, mars (pdf 132,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/03/ttvi_2009_03_2009-05-08_tie_001_sv.html