Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2009

Den branta nedgången inom industriproduktionen fortsatte i februari

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 22,2 procent mindre i februari 2009 än året innan. I januari minskade industriproduktionen med 21,8 procent från året innan. Under de senaste tre månaderna har industriproduktionen minskat med en femtedel jämfört med året innan.

I februari sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med drygt 15 procent. Produktionen inom metallindustrin sjönk med nästan 24 procent. Mest sjönk produktionen inom skogsindustrin, med 32 procent. Den bransch som hittills berörts minst ser ut att vara livsmedelsindustrin där produktionen i februari sjönk med 10 procent från året innan.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin var i februari 72 procent, vilket är nästan 10 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 72, vilket var drygt 16 procentenheter mindre än för ett år sedan.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
2/2008-2/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (C) från föregående månad, %, TOL 2008

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (C) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

 

Estimering

I fråga om näringsgrenen (26-27) el- och elektronikindustri estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för januari-februari ersätts i april då uppgifter för både mars och januari-februari är tillgängliga. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för februari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i mars 8.5.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, helmikuu (pdf 131,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [e-publikation].
ISSN=1796-3788. helmikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/02/ttvi_2009_02_2009-04-09_tie_001_sv.html