Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2009

Industriproduktionen rasade i januari

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 19,5 procent mindre i januari 2009 än året innan. I december minskade industriproduktionen med drygt 16 procent från året innan. Under november-januari gick industriproduktionens värde ned med drygt 15 procent jämfört med året innan. År 2008 gick industriproduktionen ned med något under en procent. Föregående gång industriproduktionen visade en större minskning var under depressionen år 1991. Då minskade produktionen med rentav 8,7 procent. De senaste månadernas minskning av produktionen har varit kraftigare än under de dystraste tiderna under 1990-talets depression.

I januari sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Nedgången blev kraftigare jämfört med december. I januari sjönk produktionen inom metallindustrin med nästan 19 procent. Mest sjönk produktionen inom skogsindustrin, med 35 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin var i januari 72 procent, vilket var 10 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
1/2008-1/2009, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Årsförändring inom hela industrin (BCDE) 2001-2008, %, TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Volymindex för industrin finns under länken ändringar i denna statistik.

På statistikens ingångssida publiceras retroaktiva serier till år 2000 som beräknats med den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008). Serierna för åren 1995-1999 publiceras i maj enligt den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008). På statistikens ingångssida (på finska) finns också mer detaljerade uppgifter om metoderna.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, januari (pdf 131,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/01/ttvi_2009_01_2009-03-10_tie_001_sv.html