Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2008

Industriproduktionen ökade i september med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 0,8 procent större i september 2008 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari-september med 1,9 procent från året innan. Jämfört med motsvarande period året innan har ökningen avtagit med nästan två procentenheter. Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade tillverkningen av elektronik och elprodukter mest i september, med närmare 19 procent. Däremot minskade fabriksindustrin exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter med drygt 3 procent. Tillväxten inom elektronikindustrin drog med hela produktionen inom metallindustrin till en tillväxt på drygt 7 procent. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 12,5 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 5,1 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen i september med 2,4 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
9/2007-9/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter samt förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

En del av värdeuppgifterna gällande tillverkning av elektronik- och elprodukter är inte alla månader tillgängliga tillräckligt tidigt. Inom näringsgrenen används under flera månader estimering, vilket innebär att uppgifterna kan preciseras mer än normalt. Därför har också indextalen och förändringsprocenterna från början av året eventuellt kunnat förändras.

De reviderade uppgifterna för september publiceras 28.11.2008 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/09/ttvi_2008_09_2008-10-31_tie_001_sv.html