Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2008

Industriproduktionen minskade i juli med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 1,4 procent mindre i juli 2008 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari-juli med 2,4 procent från året innan. Den långvariga ökningen av industriproduktionen stannade upp. Av huvudnäringsgrenarna var det bara energiförsörjningen som uppvisade en ökning. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick ned med 11,8 procent i juli. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade i juli med 9,7 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 3,6 procent och inom den kemiska industrin med 1,3 procent i juli.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
7/2007-7/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter samt förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

En del av värdeuppgifterna gällande tillverkning av elektronik- och elprodukter är inte alla månader tillgängliga tillräckligt tidigt. Inom näringsgrenen används under flera månader estimering, vilket innebär att uppgifterna kan preciseras mer än normalt. Därför har också indextalen och förändringsprocenterna från början av året eventuellt kunnat förändras.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i augusti 30.9.2008 kl. 9.00.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/07/ttvi_2008_07_2008-08-29_tie_001_sv.html