Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.7.2008

Industriproduktionen minskade i juni med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 3,3 procent mindre i juni 2008 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari-juni med 3 procent från året innan. Den långvariga ökningen av industriproduktionen stannade upp. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade i juni med 9,3 procent. Den kraftiga ökningen av tillverkningen av elektronik och elprodukter vände i juni nedåt med 3 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 3,2 procent. Den regniga junimånaden försvårade torvproduktionen, som sjönk med 45,2 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i juni med 3,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
6/2007-6/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter samt förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

I samband med publiceringen i juni har också arbetsställenas viktstruktur för de enskilda benämningarna uppdaterats. Som värdevikter efter benämning används från och med nu värden för år 2007. En del av värdeuppgifterna gällande tillverkning av elektronik- och elprodukter är inte alla månader tillgängliga tillräckligt tidigt. Inom näringsgrenen används under flera månader estimering, vilket innebär att uppgifterna kan preciseras mer än normalt. Därför har också indextalen och förändringsprocenterna från början av året eventuellt kunnat förändras.

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i juli 29.8.2008 kl. 9.00.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/06/ttvi_2008_06_2008-07-31_tie_001_sv.html