Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2008

Industriproduktionen ökade i maj med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 4,2 procent större i maj 2008 än året innan. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med 12,5 procent i maj. Produktionen inom metallindustrin ökade med 10,4 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 6,4 procent. Fabriksindustrin exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med bara 2,1 procent. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 6 procent.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
5/2007-5/2008, %

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från föregående månad, %

 

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet. En del av värdeuppgifterna gällande tillverkning av elektronik- och elprodukter är inte alla månader tillgängliga tillräckligt tidigt. Inom näringsgrenen används under flera månader estimering, vilket innebär att uppgifterna kan preciseras mer än normalt.

Fr.o.m. offentliggörandet för januari har Statistikcentralen övergått till att använda årsförändringsprocent, som räknats på basis av arbetsdagskorrigerade uppgifter istället för på basis av säsongrensade siffror. Ändringen grundar sig på de senaste internationella rekommendationerna. Tidigare använda säsongrensade indextal, förändringsprocent och alla tidigare publicerade uppgifter finns fortfarande i Statistikcentralens webbtjänst.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 31.7.2008 kl. 9.00.

 

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/05/ttvi_2008_05_2008-06-30_tie_001_sv.html