Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.2.2008

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 2,3 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 tammikuussa 2,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa eniten. Sen tuotanto kasvoi 8,6 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa 3,9 prosenttia. Eniten tuotanto väheni energiahuollossa, 5,6 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli tammikuussa 2,6 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Muun tehdasteollisuuden tuotanto laski 2,1 prosenttia.

Tarkennetut tammikuun tiedot julkaistaan helmikuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.3.2008 kello 9.00.

Vuoden 2008 alussa on edelleen lisätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut. Toimenpiteet ovat parantaneet myös otospohjaisen kuukausi-indeksin peittävyyttä.

Tilastokeskus on siirtynyt tammikuun julkistamisesta alkaen käyttämään julkistamistiedotteessa työpäiväkorjatuista tiedoista laskettuja vuosimuutosprosentteja kausitasoitetuista luvuista laskettujen sijaan. Muutos perustuu viimeisimpiin kansainvälisiin suosituksiin. Aikaisemmin käytetyt kausitasoitetut pisteluvut, muutosprosentit ja kaikki aiemmin julkaistut tiedot löytyvät edelleen Tilastokeskuksen internet-palvelusta.

Lisätietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista oheisesta linkistä http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001.html

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 1/2007-1/2008, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 29.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/01/ttvi_2008_01_2008-02-29_tie_001.html