Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2007

Industriproduktionen minskade i november med en dryg procent

I november 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 1,1 procent mindre än året innan. Av näringsgrenarna var ökningen störst inom energiförsörjning, övrig metallindustri och övrig fabriksindustri. Produktionen minskade mest inom tillverkning av elektronik och elprodukter, med drygt 11 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade med något under en procent. Under januari-november ökade industriproduktionen med 0,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna framgår av volymindexet för industriproduktionen som beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 31.1.2008 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralens preliminära uppgifter om volymindexet för industriproduktionen beskriver volymen av varuproduktionen vid industriella arbetsställen i Finland, både den varuproduktion som exporteras och den som stannar i Finland. De preliminära uppgifterna i volymindexet har under de senaste åren preciserats uppåt i de slutliga uppgifterna.

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2006-11/2007, %

 

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/11/ttvi_2007_11_2007-12-28_tie_001_sv.html