Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2007

Industriproduktionen minskade i oktober med något under en procent

I oktober 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,7 procent mindre än året innan. Av näringsgrenarna var ökningen störst inom den kemiska industrin, övrig fabriksindustri och övrig metallindustri. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade med drygt 4 procent. Under januari-oktober ökade industriproduktionen med 0,4 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna framgår av volymindexet för industriproduktionen som beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 28.12.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralens preliminära uppgifter om volymindexet för industriproduktionen beskriver volymen av varuproduktionen vid industriella arbetsställen i Finland, både den varuproduktion som exporteras och den som stannar i Finland. De preliminära uppgifterna i volymindexet har under de senaste åren preciserats uppåt i de slutliga uppgifterna.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2006-10/2007, %

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/10/ttvi_2007_10_2007-11-30_tie_001_sv.html