Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2007

Industriproduktionen minskade i april med 0,6 procent från året innan

I april 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,6 procent mindre än i april 2006. Under januari-april var industriproduktionen på samma nivå som under motsvarande tidpunkt i fjol.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan, %

Produktionen sjönk i april inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk tillverkningen av elektronik och elprodukter, med 6 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med drygt 3 procent. Produktionen gick upp i april inom annan metallindustri, dvs. med drygt 4 procent och inom annan fabriksindustri, dvs. med drygt 2 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 4/2006-4/2007, %

Industriproduktionen minskade i april med 0,3 procent jämfört med mars

I april 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,3 procent mindre än i mars.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid arbetsställen i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 29.6.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/04/ttvi_2007_04_2007-05-31_tie_001_sv.html