Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2007

Industriproduktionen minskade i mars med 0,1 procent från året innan

I mars 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,1 procent mindre än i mars 2006. Ökningen av industriproduktionen fortgick hela år 2006, men stannade upp i början av år 2007.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Produktionen sjönk i mars inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk energiförsörjningen, med 5,5 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk med drygt 3 procent i mars. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med något under 2 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 2,5 procent. Produktionen gick upp i mars inom annan fabriksindustri, dvs. med 3,5 procent och inom trä- och pappersindustrin, dvs. med drygt en procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 3/2006-3/2007, %

Industriproduktionen ökade med 0,3 procent i mars jämfört med februari

I mars 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,3 procent större än i februari.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid arbetsställen i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av drygt 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i april 31.5.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/03/ttvi_2007_03_2007-04-30_tie_001_sv.html