Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2007

Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan

I februari 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,1 procent mindre än i februari 2006. Ökningen av industriproduktionen fortgick hela år 2006, men stannade upp i januari.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Produktionen sjönk i februari inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk tillverkningen av elektronik och elprodukter, med drygt 8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med något under 4 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med drygt en procent. Däremot fortsatte ökningen inom energiförsörjningen också i februari. Ökningen var nästan 6 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 2/2006-2/2007, %

Industriproduktionen ökade i februari med 0,9 procent jämfört med januari

I februari 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,9 procent större än i januari.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

De reviderade uppgifterna för februari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i mars 30.4.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/02/ttvi_2007_02_2007-03-30_tie_001_sv.html