Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i fjol med 7,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen år 2006 med 7,8 procent. I fjol gick industriproduktionen upp kraftigt. Föregående gång var ökningen av produktionen större under rekordåret 2000.

Förändring av industriproduktionen 1996-2006, %

I december 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 5,8 procent större än i december 2005.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Produktionen ökade inom alla huvudnäringsgrenar, med undantag av trä- och pappersindustrin. I december ökade övrig metallindustri mest, med närmare 14 procent. Också den starka tillväxten inom den kemiska industrin fortsatte i december. Produktion ökade med drygt 9 procent. Den kraftiga uppgång som pågått länge inom energiförsörjningen planade ut till en ökning på något under 2 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter ökade bara med något under 1 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 12/2005-12/2006, %


Trenden för industriproduktionen började igen öka efter en liten nedgång. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, EU 25, Tyskland och Sverige), 2000=100

Produktionen inom metallindustrin fortsatte att öka i slutet av året efter en liten nedgång. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom finländsk industri var 45 procent år 2004. Den lätta ökningen inom den kemiska industrin fortsatte. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Trenden för trä- och pappersindustrin började öka en aning i slutet av året. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Trenden för elektronikindustrin började minska i slutet av året. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka jämnt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2006, Industriproduktionen ökade i fjol med 7,8 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/12/ttvi_2006_12_2007-01-31_kat_001_sv.html