Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2006

Industriproduktionen ökade med 2,5 procent i november jämfört med oktober

I november 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 2,5 procent större än i oktober. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i november med 5,4 procent jämfört med november år 2005.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 86 procent. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 92 procent och inom metallindustrin 87 procent. När det gäller den kemiska industrin var utnyttjandegraden 84 procent och inom den övriga fabriksindustrin 82 procent.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 31.1.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/11/ttvi_2006_11_2006-12-29_tie_001_sv.html