Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 5,4 procent från året innan

I november 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 5,4 procent större än i november 2005. Under januari-november ökade den hela säsongrensade industriproduktionen med närmare 8 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade energiförsörjningen mest i november, med 18 procent. Övrig metallindustri ökade med nästan 11 procent. I november var produktionen inom metallindustrin drygt 5 procent större än i november året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 5 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med drygt en procent. Av de huvudsakliga näringsgrenarna minskade produktionen bara inom trä- och pappersindustrin, med 4 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 11/2005-11/2006, %


Industriproduktionen i Finland gick på nytt upp i slutet av året. Ökningen av Finlands industriproduktion var snabbare än EU-ländernas genomsnittliga ökning.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

Produktionen inom metallindustrin gick upp i november. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Den svaga ökningen av produktionen inom den kemiska industrin fortsatte. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick fortsatt ned i november. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, november
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Nedgången av produktionen inom elektronikindustrin fortsatte i november. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, november
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 29.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2006, Industriproduktionen ökade i november med 5,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/11/ttvi_2006_11_2006-12-29_kat_001_sv.html