Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, december

Volymindex för industriproduktionen 2006, november

2006
november
Offentliggöranden
Översikter