Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2006

Industriproduktionen sjönk i oktober med 2,7 procent från september

I oktober 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 2,7 procent mindre än i september. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i oktober med 1,2 procent jämfört med oktober år 2005.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 85,3 procent, vilket var 0,3 procentenheter mindre än i oktober 2005. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 92 procent och inom metallindustrin 86 procent. När det gäller den kemiska industrin var utnyttjandegraden 81 procent och inom den övriga fabriksindustrin 82 procent.

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 29.12.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/10/ttvi_2006_10_2006-11-30_tie_001_sv.html