Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 1,2 procent från året innan

I oktober 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 1,2 procent större än i oktober 2005. Under januari-oktober ökade den hela säsongrensade industriproduktionen med 8 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade energiförsörjningen mest i oktober, med 23 procent. Övrig metallindustri ökade med nästan 8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 5 procent. Produktionen minskade mest inom tillverkning av elektronik och elprodukter, med nästan 16 procent. Produktionen inom elektronikindustrin har senast sjunkit lika mycket för fem år sedan. I oktober var produktionen inom metallindustrin något under 4 procent mindre än i oktober i fjol.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 10/2005-10/2006, %


Finlands industriproduktion ökade i början av året, men verkar nu avta. I och med hösten verkar industriproduktionen i Finland ha uppnått sin kulmen.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

Den tillväxt inom metallindustrin, som pågått en längre tid, började avta i oktober. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin verkar ha jämnats ut. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin avtog något i oktober. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, oktober (Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin sjönk i oktober. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, oktober (Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2006, Industriproduktionen ökade i oktober med 1,2 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/10/ttvi_2006_10_2006-11-30_kat_001_sv.html