Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 7,6 procent från året innan

I september 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 7,6 procent större än i september 2005. Industriproduktionen har ökat kraftigt i början av året. Den varma och regnfattiga förhösten satte också fart på torvtäkten. Gruvdrift och utvinning av mineral ökade i september rentav med 68 procent från året innan. Under januari-september ökade den hela säsongrensade industriproduktionen med 9 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan, %

Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade energiförsörjningen mest i september, med 30 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med närmare 18 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med drygt 8 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med något under 2 procent. Övrig metallindustri ökade med 13,5 procent. Produktionen minskade mest inom trä- och pappersindustrin, med nästan 3 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin minskade med drygt 2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 9/2005-9/2006, %


Tillväxttakten för Finlands industriproduktion har varit kraftig under hela början av året. I och med hösten verkar industriproduktionen i Finland ha uppnått sin kulmen. Finlands industriproduktion ökar nu alltjämt snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

Den kraftiga tillväxten inom metallindustrin fortsatte. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Däremot verkar produktionen inom den kemiska industrin ha jämnats ut. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick ned i augusti. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, september (Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Den kraftiga tillväxten inom elektronikindustrin verkar vara förbi efter sommaren. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka jämnt av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, september (Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2006, Industriproduktionen ökade i september med 7,6 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/09/ttvi_2006_09_2006-10-31_kat_001_sv.html