Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2006

Industriproduktionen ökade i juli med 1,5 procent från juni

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,5 procent större i juli 2006 jämfört med juni. Den säsongrensade produktionsvolymen för industriproduktionen ökade i juli med 11,2 procent från juni 2005.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från
föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 76,5 procent, vilket var 2,3 procentenheter mer än i juli 2005. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 92 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 75. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 78 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 71 procent.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 29.9.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/07/ttvi_2006_07_2006-08-31_tie_001_sv.html