Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 11,2 procent från året innan

I juli 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 11,2 procent större än i juli 2005. Under början av året har tillväxten inom industriproduktionen varit kraftig. Den säsongrensade produktionen ökade under januari-juli med 9,8 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Industriproduktionen ökade i juli inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Av huvudnäringsgrenarna ökade energiförsörjningen mest i juli, med drygt 30 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med närmare 13 procent från året innan. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade drygt 12 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med drygt 11 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 7/2005-7/2006, %

Tillväxttakten för Finlands industriproduktion har blivit snabbare under början av året. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än övriga EU:s industriproduktion i genomsnitt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU25), 2000=100

Produktionen inom metallindustrin fortsatte att öka kraftigt. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin ökade alltjämt. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin började öka. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, juli
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins förädlingsvärdeandel var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har efter mitten av år 2005 börjat öka. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka stadigt under början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, juli
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2006, Industriproduktionen ökade i juli med 11,2 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/07/ttvi_2006_07_2006-08-31_kat_001_sv.html