Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober

Volymindex för industriproduktionen 2006, juli

2006
juli
Offentliggöranden
Översikter