Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 21,5 procent från året innan

I juni 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 21,5 procent större än i juni 2005. Under början av året har tillväxten inom industriproduktionen varit kraftig. Den säsongrensade produktionen ökade under januari-juni med 9,5 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Industriproduktionen ökade i juni inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Arbetskonflikten inom pappersindustrin i maj-juni i fjol kan ses i produktionssiffrorna för juni. Av huvudnäringsgrenarna ökade trä- och pappersindustrin mest i juni. Tillväxten var drygt 200 procent från juni 2005. Energiförsörjningen ökade också med 45 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med närmare 10 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med drygt 7 procent från året innan. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med nästan 7 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 6/2005-6/2006, %

Tillväxttakten för Finlands industriproduktion har blivit snabbare under början av året. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än övriga EU:s industriproduktion i genomsnitt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU25), 2000=100

Produktionen inom metallindustrin fortsatte att öka kraftigt. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin ökade alltjämt. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin började öka. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, juni
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins förädlingsvärdeandel var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har efter mitten av år 2005 börjat öka. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka stadigt under början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, juni
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2006, Industriproduktionen ökade i juni med 21,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/06/ttvi_2006_06_2006-07-31_kat_001_sv.html