Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2006

Industriproduktionen ökade i maj med 3 procent jämfört med april

Enligt Statistikcentralen ökade den säsongrensade industriproduktionen med 3,0 procent i maj 2006 jämfört med april. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i maj med 14,6 procent jämfört med maj år 2005. Arbetskonflikten inom pappersindustrin i maj-juni föregående år återspeglas i en ökning av produktionssiffrorna för maj år 2006.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 86,3 procent, vilket var 7,9 procentenheter mer än i maj 2005. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 84 procent, inom metallindustrin var den 88,8 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 81,6 och inom den övriga fabriksindustrin 83,8 procent.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 31.7.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/05/ttvi_2006_05_2006-06-30_tie_001_sv.html