Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med 14,6 procent från året innan

I maj 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 14,6 procent större än i maj 2005. Industriproduktionen har ökat kraftigt i början av året. I januari-maj ökade den säsongrensade industriproduktionen med 6,0 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan

Industriproduktionen ökade i maj inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Arbetskonflikten inom pappersindustrin i maj-juni föregående år återspeglas i produktionssiffrorna för maj. Av huvudnäringsgrenarna var det just produktionen inom trä- och pappersindustrin som ökade mest i maj. Ökningen var 65,6 procent från maj år 2005. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med 13,4 procent från föregående år. Tillverkningen av elektronik och elprodukter ökade med 12,4 procent och energiförsörjningen med 11,9 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 5/2005-5/2006, %


Ökningen av Finlands industriproduktion har blivit snabbare i början av året. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

Den kraftiga tillväxten inom metallindustrin fortsatte. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin vände uppåt en aning från början av året. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin har sjunkit sedan slutet av år 2005. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, maj
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har börjat ökat kraftigt efter mitten av år 2005. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka stadigt i början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, maj
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2006, Industriproduktionen ökade i maj med 14,6 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/05/ttvi_2006_05_2006-06-30_kat_001_sv.html