Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2006

Industriproduktionen ökade i april med en procent jämfört med mars

Enligt Statistikcentralen ökade den säsongrensade industriproduktionen med 1,0 procent i april 2006 jämfört med mars. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i april med 5,0 procent jämfört med april år 2005.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 84,3 procent, vilket var 2,2 procentenheter mer än i april 2005. Inom massa och pappersindustrin var utnyttjandegraden 91,9 procent, inom metallindustrin var den 85,4 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 81,1 och inom den övriga fabriksindustrin 78,9 procent.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 30.6.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/04/ttvi_2006_04_2006-05-31_tie_001_sv.html