Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2006

Industriproduktionen ökade med 0,4 procent i mars jämfört med februari

Enligt Statistikcentralen ökade den säsongrensade industriproduktionen med 0,4 procent i mars 2006 jämfört med februari. Jämfört med mars 2005 ökade den säsongrensade industriproduktionsvolymen i mars med 3,1 procent.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom industrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 85,2 procent, vilket var 1,6 procentenheter mer än i mars 2005. Inom massa och pappersindustrin var utnyttjandegraden 92 procent, inom metallindustrin var den 86 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 82 och inom den övriga fabriksindustrin 80 procent.

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i april 31.5.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/03/ttvi_2006_03_2006-04-28_tie_001_sv.html