Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i mars med 3,1 procent från året innan

I mars 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3,1 procent större än i mars 2005. Industriproduktionen har ökat kraftigt i början av året. I januari-mars ökade den säsongrensade industriproduktionen med 2,5 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen jämfört med motsvarande månad året innan

Jämfört med året innan ökade industriproduktionen i mars inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av trä- och pappersindustrin. Produktionstillväxten blev snabbare inom metallindustrin. Produktionen inom metallindustrin ökade med 11 procent jämfört med mars 2005. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med drygt 8 procent. Tillväxten var kraftigast inom den övriga metallindustrin där produktionen ökade med drygt 13 procent. Också produktionen inom den kemiska industrin gick upp en aning.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 3/2005-3/2006, %


Ökningen av Finlands industriproduktion har blivit snabbare i början av året. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt. Industriproduktionen i Tyskland och Sverige, som är Finlands viktigaste exportländer, har dock varit t.o.m. högre än i Finland.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland och EU 25), 2000=100

Den kraftiga tillväxten inom metallindustrin fortsatte. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin gick upp en aning. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick ned en aning i början av året. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, mars (Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har börjat öka efter nedgången i fjol. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka i början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, mars (Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 28.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2006, Industriproduktionen ökade i mars med 3,1 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/03/ttvi_2006_03_2006-04-28_kat_001_sv.html