Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2006

Industriproduktionen i januari i nivå med december

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i januari 2006 på samma nivå som i december 2005. Jämfört med januari 2005 ökade den säsongrensade industriproduktionsvolymen i januari med 0,9 procent.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 84,5 procent, vilket var 2 procentenheter mera än i januari 2005. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 94 procent, inom metallindustrin var den 86 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 82 och inom den övriga fabriksindustrin 77 procent.

De reviderade uppgifterna för januari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 31.3.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/01/ttvi_2006_01_2006-02-28_tie_001_sv.html