Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 0,9 procent från året innan

I januari 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,9 procent större än i januari 2005. Nedgången inom industriproduktionen, som pågått nästan hela fjolåret, ser ut att ha avstannat.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan

I januari ökade produktionen inom metallindustrin mest, med 5 procent, jämfört med januari år 2005. Tillverkningen av elektronik och elprodukter, som ökade med något under 5 procent, satte fart på tillväxten. Produktionen inom den övriga metallindustrin gick upp med nästan 3 procent. Också energiförsörjningen steg för första gången på ett drygt år.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 1/2005-1/2006, %


Den svagt uppåtgående trenden för industriproduktionen fortsatte. Trenden för Finlands och övriga EU:s industriproduktion ökar nu i samma takt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland och EU 25), 2000=100

I volymindexet för industriproduktionen har man ändrat förädlingsvärdevikterna. Vid beräkningen år 2006 använder man 2004 års vikter.

Trenden inom metallindustrin fortsatte uppåt. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Trenden för trä- och pappersindustrin började svagt gå ner i januari. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent. Trenden för den kemiska industrin har sjunkit efter medlet av år 2005. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, januari
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet sjönk från år 2003 till år 2004 med drygt 2 procentenheter. År 2004 var den 21 procent. Trenden för elektronikindustrin har svagt börjat öka efter nedgången i fjol. Trenden för den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, visar en jämn ökning.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, januari
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2006, Industriproduktionen ökade i januari med 0,9 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/01/ttvi_2006_01_2006-02-28_kat_001_sv.html