Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2006

Industriproduktionen ökade i december med 0,7 procent från november

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,7 procent större i december 2005 än i november. Jämfört med december 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktions-volymen med 2,8 procent. Produktionen sjönk i fjol med 2,5 procent.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från
föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 81 procent, vilket var 1,4 procentenheter mindre än i december 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 87 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 82 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 77 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 78 procent.

De reviderade uppgifterna för december publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 28.2.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/12/ttvi_2005_12_2006-01-31_tie_001_sv.html