Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i fjol med 2,5 procent

År 2005 sjönk industriproduktionen med 2,5 procent. Industriproduktionen sjönk för första gången på tio år. Arbetskonflikten inom pappersindustrin och den kraftigt ökade energiimporten inverkade för sin del på nedgången av produktionen.

Ändring av industriproduktionen 1995-2005, %

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 2,8 procent mindre i december år 2005 än i december år 2004.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk mest i december, med drygt 11 procent jämfört med året innan. Energiproduktionen sjönk med drygt 7 procent. Bakom nedgången låg energiimporten, som ökat kraftigt. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med närmare 4 procent. Trä- och pappersindustrin ökade, där ökade produktionen med nästan 5 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade också med 5,5 procent. Tillväxten berodde i stor utsträckning på den kraftiga ökningen inom fordonsindustrin.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 12/2004-12/2005, %

Den långvariga nedgången av trenden för Finlands industriproduktion avstannade och började öka något i juli. Trenden för Finlands och EU:s industriproduktion ökar nu i samma takt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU25), 2000=100

Trenden inom metallindustrin började öka något under sommaren, men nu har tillväxten börjat sjunka något. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började öka efter arbetskonflikten. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin började sjunka något under slutet av året. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin har efter slutet av år 2004 börjat sjunka. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, ökar trenden jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2005, Industriproduktionen sjönk i fjol med 2,5 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/12/ttvi_2005_12_2006-01-31_kat_001_sv.html