Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2005

Industriproduktionen minskade i november med 1,6 procent från oktober

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,6 procent mindre i november 2005 än i oktober. Jämfört med november 2004 sjönk den säsongrensade produktionsvolymen med 3,1 procent. Produktionen för januari-november sjönk med 2,5 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från föregående månad

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 86 procent, vilket var 0,1 procentenheter mindre än i november 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 96 procent, inom metallindustrin var den 87 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 81 och inom den övriga fabriksindustrin 82 procent.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 31.01.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/11/ttvi_2005_11_2005-12-30_tie_001_sv.html