Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i november med 3,1 procent från året innan

I november 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3,1 procent mindre än i november 2004.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan

I november sjönk energiförsörjningen mest, dvs. med något under 17 procent jämfört med året innan. Bakom nedgången låg den kraftigt ökade energiimporten. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk i november med över 11 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med något under 3 procent och den kemiska industrin över 2 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin fortsatte att öka i november. Ökningen berodde i stor utsträckning på den kraftiga ökningen av fordonsindustrin.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 11/2004-11/2005, %


Den långvariga sjunkande trenden för Finlands industriproduktion avstannade och började svagt öka i juli. Trenden för Finlands och övriga EU:s industriproduktion ökar nu i samma takt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU 25), 2000=100

Trenden inom metallindustrin vände och började svagt stiga under sommaren, men tillväxttrenden har nu övergått i en svagt sjunkande nedgång. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började öka efter arbetskonflikten. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin började svagt stiga igen. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, november
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin har varit oförändrad hela året. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har trenden börjat öka.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, november
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2005, Industriproduktionen sjönk i november med 3,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/11/ttvi_2005_11_2005-12-30_kat_001_sv.html