Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, december

Volymindex för industriproduktionen 2005, oktober

2005
oktober
Offentliggöranden
Översikter